top of page

Tietosuojaseloste 
Evästeet

 

Tietosuojaseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste.

 

Rekisterinpitäjä

Tohha Oy

Y-tunnus: 2505789-8

Osoite: Simolantie 20, 51200 Kangasniemi, Suomi

Puh. 040 4807650

info@tohha.fi

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Puh. 040 4807650

info@tohha.fi

 

Rekisterin nimi

Tohha Oy:n asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Tohha Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen www.tohha.fi -sivuston kautta yhteyttä ottaneiden asiakkaiden antamin tiedoin.

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

 

Rekisterin tietosisältö

Tohha Oy:n rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

– Henkilön etu- ja sukunimi ja/tai yrityksen nimi

– Osoite

– Puhelinnumero

– Sähköpostiosoite

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa kuten analytiikan tuottaminen liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseksi sekä taloushallintoon ja laskutukseen/perintään liittyvissä asioissa.

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettuna sähköiseen muotoon. Rekisterissä olevia tietoja käsittelevät ainoastaan käyttäjätunnuksin valtuutetut henkilöt.

 

Tietojen säilytys

Rekisterissä olevia tietoja säilytetään toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista.

 

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Kangasniemellä 18.5.2021

 

Evästeet

 

Evästeiden käyttö auttaa meitä saamaan tietoa palveluidemme kävijämääristä, kävijöiden käyttämistä sivuista, selaimista ja käyttöjärjestelmistä. Näiden tietojen avulla voimme kehittää palveluamme ja käyttökokemusta. Joissakin tapauksissa käytämme evästeitä myös tallentaaksemme käyttöä helpottavia asetuksia, kuten esimerkiksi sisäänkirjautumistietoja.

Joidenkin palveluiden käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja käy-tettäessä palvelua evästeet tulee sallia, jotta käyttäjä voidaan tunnistaa. Evästeitä käytetään myös sivujen käyttäjämäärien mittaamiseen ja mainonnan kohdentamiseen.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palvelussamme. Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi yhteistyössä olevat mainostajat tai mainosverkostot sekä erilaiset mittaus– ja seurantapalveluiden tarjoajat. Näitä ovat mm Google Analytics ja comScore MMX. Sivustolla käytetään tagien hallintajärjestelmää, joka on Tag Manager. Käytämme sivuilla Facebookin ja mahdollisesti muiden sosiaalisen median evästeitä. Näiden palveluiden osalta käytämme markkinointi- ja kohdennustyökaluja sekä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat esimerkiksi sisällön jakamiset ja tykkäykset.

Mitä evästeet ovat?
Eväste eli cookie on tiedosto, joka tallennetaan tietokoneellesi vieraillessasi internetsivustoilla. Tiedosto sisältää pienen määrän tietoa siitä, mitä vierailusi aikana teet sivustollamme. Palvelin lähettää tiedon siitä mitä teet tai teit sivustolla omalla selaimellesi. Seuraavan kerran vieraillessasi samalla sivustolla tieto voidaan ha-kea suoraan omalta koneeltasi palvelimen sijaan.

Ovatko evästeet haitallisia?
Evästeistä ei ole haittaa tietokoneelle tai netissä surfailuun. Evästeet ovat tavalli-sia tekstitiedostoja, jotka eivät voi sisältää viruksia. Tiedostot ovat lisäksi pieniko-koisia, joten koneesi muisti ei siis täyty, vaikka sallitkin evästeiden tallennuksen koneellesi.

bottom of page